IBAN: NL58 TRIO 0788 8432 49
t.n.v. Stichting Vrienden van Home of Hope Kaapstad
KvK 76622193

FAS

Het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) omvat de mentale en fysieke tekortkomingen bij kinderen die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan alcohol. Een volledige diagnose FAS wordt gegeven als er op 3 terreinen afwijkingen bestaan.