IBAN: NL58 TRIO 0788 8432 49
t.n.v. Stichting Vrienden van Home of Hope Kaapstad
KvK 76622193

Home

Vrienden van Home of Hope Kaapstad

Wij zijn een Nederlandse stichting, die in samenwerking met de begeleiders van Home of Hope Kaapstad een bijdrage levert aan het verbeteren van het welzijn van kinderen met FAS (Foetaal Alcohol Syndroom).
Dat doen we door ze veiligheid en daar waar nodig specifieke zorg en ondersteuning te bieden. Hierdoor groeit hun zelfstandigheid en daarmee kwaliteit van leven. Zij leren vaardigheden waardoor de kans op werk wordt vergroot en daarmee hun toekomstperspectief sterk kan verbeteren. Werken in een regulier bedrijf met de juiste ondersteuning blijft nodig.
Tevens levert de stichting financiŽle hulp en geeft meer bekendheid aan Home of Hope.

Wat is ons doel?

De stichting heeft ten doel het werven van fondsen (gelden) teneinde de volgende doelen te bereiken:

De stichting heeft geen winstoogmerk en de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden